Uvjeti poslovanja

1) Opći uvjeti

Trgovačko društvo IN-VINDICO d.o.o. Luka, Zagorska Cesta 29, OIB: 20118763903 (dalje u tekstu „In-Vindico“ ili „Prodavatelj“) pruža zainteresiranim stranama mogućnost kupnje proizvoda iz svojeg asortimana korištenjem online usluge internetske odnosno web trgovine koja se može realizirati putem Internet stranice in-vindico.eu (dalje u tekstu „Web stranica“, a online usluga internetske trgovine „Web trgovina“). Predmetna usluga podrazumijeva uvijek ažurnu ponudu od strane Prodavatelja izabranih artikala, mogućnost elektronskog plaćanja izabranih proizvoda te organizaciju dostave kupljenih artikala osobi koja je putem Web trgovine izdala nalog odnosno narudžbenicu Prodavatelju (dalje u tekstu „Korisnik“ ili „Kupac“).

Ovi Opći uvjeti uređuju ukupan postupak prodaje proizvoda Korisniku od strane Prodavatelja, a zadavanjem naloga Prodavatelju odnosno potvrdom narudžbe, Korisnik / Kupac potvrđuje kako je u potpunosti upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima, kao i s uvjetima kupnje konkretnog proizvoda. 

Opći uvjeti koji se primjenjuju na konkretnu transakciju između Prodavatelja i Korisnika su oni koji su u trenutku potvrđivanja transakcije javno objavljeni na Web stranici putem koje se transakcija obavlja. Korisnici se upućuju da prije svake kupnje provjere važeće Opće uvjete.

Pravo Korištenja Web trgovine osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. 

Smatra se da je Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen trenutkom potvrde narudžbe proizvoda o čemu Prodavatelj izdaje potvrdu Korisniku elektronskim putem. U slučaju da Korisnik želi opozvati narudžbu, isto može učiniti najkasnije u roku od jednog sata od primitka potvrde Prodavatelja i to na način da uputi zahtjev putem e-mail adrese info@in-vindico.eu ili telefonski pozivom na broj (01) 6439 150.

Korisnik ili Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička i pravna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik ili Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela nuđenih usluga.

U slučaju da povremeno nastupi prekid usluga Prodavatelja, koji može biti uzrokovan tehničkim razlozima, a moguće i za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, Korisnik neće smatrati Prodavatelja za bilo kakav gubitak podataka

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Web stranice.

Web trgovina se koristi isključivo na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Web stranici uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Web trgovine. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Web stranice.

Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Informacije o trgovačkom društvu:

IN-VINDICO d.o.o.
Sjedište: Zagorska Cesta 29, 10296 Luka, Hrvatska
Email: info@in-vindico.eu

Ured: Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica, Hrvatska

Skladište/ Veleprodaja: Kovinska 28, 10090 Zagreb, Hrvatska

IBAN: HR0523600001101237885
Društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 15. svibnja 2001. godine pod matičnim brojem subjekta: 080395744
OIB: 20118763903
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

2) Vrste i načini plaćanja

Nuđenje i plaćanje na internetskoj stranici se vrši u hrvatskim kunama. Cijene su veleprodajne izražene bez uključenog poreza na dodanu vrijednost. Navedene cijene vrijede za kupovinu online, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Web trgovinu.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine:

 • Izravni bankovni prijenos (Virman)

Ukupnu narudžbu je moguće platiti isključivo jednokratno.

3) Dostava i preuzimanje robe

Prodavatelj naručene proizvode dostavlja samostalno putem svoje dostavne službe ili za isto koristi usluge prijevoznika:

Lagermax-a (Lagermax AED Croatia d.o.o., Zagorske magistrale 14, 10296 Luka https://www.lagermax-aed.com/at-en/about-us/locations/hrvatska-14/) ili HP-a (HP-Hrvatske pošte d.d. Jurišićeva 13 10000 Zagreb  www.posta.hr) ili Kuehne&Nagel-a (Kuehne & Nagel d.o.o., Gospodarska Ulica 2.,10431 Sveta Nedelja  https://hr.kuehne-nagel.com/hr_hr/)

Za narudžbe izvršene do 10 sati u danima od ponedjeljak do petka, Prodavatelj će isti dan izdati elektronski nalog Lagermax-u ili Kuehne&Nagel-u ili predati osobno nalog u HP-u, a za narudžbe izvršene nakon tog vremena, nalog će biti izdan slijedeći radni dan. Po zadavanju naloga Lagermax-u ili Kuehne&Nagel-u ili HP-u od strane Prodavatelja, dostave će se izvršavati prema općim uvjetima prijevoznika. Ukoliko Prodavatelj određenu dostavu odluči izvršiti samostalno, rok dostave ne može biti duži od onog roku u kojem bi proizvode dostavio Lagermax ili Kuehne&Nagel ili HP.

Dostava se izvršava do ulaza u objekt na adresi naznačenoj od strane Korisnika, a istu je moguće organizirati isključivo na području Republike Hrvatske. Dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi preuzimatelj.

Prihvat robe potpisuje isključivo osoba koja je naznačena kao Korisnik prilikom naručivanja. Ukoliko bilo koja druga osoba preuzme robu na lokaciji, smatrat će se da je dostava uredno izvršena.

Prodavatelj dostave proizvoda naručenih u iznosu od ili više od 550,00 kuna (bez uključenog poreza na dodanu vrijednost) po jednoj narudžbi dostavlja besplatno odnosno ne obračunavajući trošak prijevoza, a dostava narudžbi u iznosu nižem od 550,00 kuna se dodatno naplaćuje 28,00 kuna (bez uključenog poreza na dodanu vrijednost) po paketu. 

Svi proizvodi zapakirani su u transportnu ambalažu na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja proizvoda Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.

U slučaju da Kupac robu ne zaprimi u dogovorenom roku, isti se moli Prodavatelja obavijestiti što je prije moguće mailom ili telefonom!

4) Povrat i reklamacije

Kupac prava na povrat robe i reklamacije ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014).

Kupac proizvode pregledava prilikom preuzimanja dostave kada ima pravo uložiti prigovor na vidljive nedostatke dostavljene robe, poglavito na količinu isporučene robe, dok za nedostatke koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je dužan o takvom nedostatku obavijestiti prodavatelja bez odgađanja.

Ukoliko Kupac prilikom prvog korištenja proizvoda ustanovi da je proizvod koji mu je isporučen neispravan ili da s istim nije zadovoljan, upućuje se da pošalje reklamaciju s navođenjem broja narudžbe ili korisničkog imena te opisa reklamacije na e-mail info@in-vindico.eu

5) Privatnost i sigurnost

Zaštita osobnih podataka

 • Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo uz njegov prethodni pristanak te mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze te ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera, unaprjeđenja odnosa sa Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
 • Pristup newsletter bazi i bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz Prodavatelja ima specijalizirana tvrtka za izradu web trgovina.
 • Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 • Prodavatelj ne bilježi niti pohranjuje transakcijske podatke, već za naplatu izravnog bankovnog prijenosa koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
 • Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka
IN-VINDICO d.o.o. je odgovoran za sve internetske stranice u vlasništvu i sve sadržane podatke te je usklađen s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Kod registracije Korisnika prilikom korištenja Web trgovine Prodavatelj prikuplja i obrađuje podatke Korisnika uz njegovu privolu u svrhu izričito navedenu u samoj privoli, a sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. U slučaju da Korisnik želi opozvati izdanu privolu, isto može izvršiti odjavom na unsubscribe ili slanjem maila na info@in-vindico.eu. Prodavatelj će po zaprimanju zahtjeva za opoziv privole, trajno uništiti sve podatke o Korisniku, osim onih koje je dužan zadržati radi ispunjenja svojih preuzetih obveza prema korisniku ili zbog obveza propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ukoliko Korisnik ranije ne povuče izdanu privolu, Prodavatelj osobne podatke pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

Ulažući napore u održavanje internetskih stranica prema potrebama naših korisnika s informacijama koje su potrebne koristimo se tehnologijom koja prikuplja, obrađuje i odabire podatke o tome kako se koriste naše internetske stranice. Te informacije prikupljamo pomoću „kolačića“ (eng. cookies) o čemu više možete saznati na sljedećem linku https://in-vindico.eu/kolacici/ 

Svrha prikupljanja podataka

 • Prodaja i proizvoda – za obradu vaše prodaje
 • Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda
 • Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos: 
  • Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga, prema svojim uvjetima poslovanja, može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  • Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih 
  • Društvima koja se profesionalno bave automatiziranim slanjem oglašavačkih poruka Društva koja Prodavatelj koristi radi razvoja i realizacije Online usluga 

Web trgovina

Pristup web shopu moguć je sa ili bez registracije.
Prilikom registracije, od Kupca se mogu tražiti određeni osobni podaci kao što su ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefonski broj. Pri registraciji Kupac pristupa svojoj bazi na Web trgovini.
Pri kupovini bez registracije, prikupljaju se samo podaci koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.
Korisnik Web stranice može izabrati da li želi ili ne želi primati promotivne poruke, neovisno o tome je li se registrirao putem Web stranice ili ne.
Podaci koje korisnik daje pri registraciji, pohranjuju se na serveru Web trgovine te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu.
U svakom trenutku Kupac može deaktivirati svoju registraciju.

Mjesta pohrane osobnih podataka

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

 • podaci o korisniku kao kupcu pohranjuju se na zakupljenom dijelu poslužitelja (hostingu) tvrtke koja pruža smještajni prostor za web stranice Prodavatelja 
 • U poslovnom programu Synesis za potrebe dostave

Korisnik u svakom trenutku, ima mogućnost predati zahtijev putem maila info@in-vindico.eu za promijenu ili brisanje podataka.

Sve izmjene biti će zabilježene unutar samog poslovnog programa s odmakom.

6) Pisani prigovor potrošača

U slučaju Korisnikovog nezadovoljstva s uslugama Prodavatelja, pisani prigovor se može uputiti putem maila info@in-vindico.eu

Ukoliko Korisnik želi uložiti prigovor iz područja zaštite osobnih podataka, isto može učiniti putem e-mail adrese info@in-vindico.eu